Matboder og Parade

Under Den Internasjonale Kulturfestivalen 2020 vil det bli servert mat fra ulike kulturer, men pga. COVID-19 i år så vil antallet serveringssteder være begrenset på grunn av avstandsregler.

Jeg vil bidra