Hva er DIKF? Les vår historie

Den Internasjonale Kulturfestivalen ble etablert i 2013 og årets festival blir den 9. i rekken Kristiansand kommunes befolkning består av innbyggere fra ca. 168 nasjonaliteter.

Hverdagslivet til mange av oss preges av dette enten er i barnehager, skoler, helsevesen, arbeidsplasser og idrettslag. Gjennom sjøfart og oljerelatert virksomhet har Kristiansand utviklet seg til en internasjonal by, og vi ønsker å bli internasjonale i vår egen by og vise frem det mangfoldet som finnes i regionen vår.

Vårt hovedformål med Den Internasjonale Kulturfestivalen er; å skape en bedre mellomkulturell forståelse i byen vår, og den er et viktig bidrag til Kristiansands kulturliv fordi arrangementet holdes utendørs, er åpent for alle og inkluderer alle; barn, ungdom, familier, voksne, nordmenn, innvandrere, turister, handicappe de og eldre.

Dialog og kommunikasjon skapes når mennesker møtes. Det skjer gjennom kultur-formidlingsprosjekt, arrangement og foredrag.
Eksempler på dette er mat, musikk, poesi, litteratur, dans, film og historier.
Det er også viktig for festivalen at den norske kulturen også representert slik at man kan både se likheter og ulikheter. Det vil derfor være naturlig å inviter norske bønder til å delta med norsk tradisjonsmat og nasjonaldrakter. Et viktig fokus for festivalen er integrering av familier med minoritetsbakgrunn slik at hele familier kan få en god og positiv opplevelse. Spesielt kan dette gjelde minoritetsfamilier hvor barna er født i Norge, og kan oppleve kulturkonflikt mellom den norske kulturen og barnets/familiens egen kultur. Gjensidig respekt for kultur, språk, levemåter, religion og tradisjoner er sentralt for enhver persons identitet. Respekt avhenger av kunnskap, og kunnskap får vi gjennom dialog med andre mennesker og kulturer.