Program 15. august 2020

  • Åpning ved Posebyhaven, Kronprinsensgate 59 : 12:00
  • Første konsert : 12:15
  • Avslutning : 17:00

DIKF Plakat 2020

Om det er noe du vil bidra med, gjerne trykk på knappen nedenfor.

Jeg vil bidra