Scene

  • Show på scene : 12:00 - 17:00

Under årets DIKF kommer det til å bli 20 ulike opptreden innenfor dans og musikk fra ulike kulturer fra hele verden. De fleste som deltar er aktive og resurssterke borgere fra Kristiansand, både innfødte og innflyttede innvandrere. Alle har sine grunner på hvorfor de havnet akkurat her i Kristiansand og vi ønsker å skape noe fredelig og fargerikt med så mange forskjellige nasjonaliteter og tradisjoner.

DIKF gir muligheter til å vise frem disse ressursene og gleden over å kunne fremvise stolte tradisjoner og nye trender.

Jeg vil bidra